Vi hjelper deg

Det dreier seg om valg av system, kontakt med både projektør, entreprenør og kommune og hjelp i alle andre spørsmål.
TID FOR Å BYTTE AVLØPSANLEGG

Hvis ditt nåværende avløpsanlegg er eldre enn ti år, kan det være på tide å se over funksjonen, kapasiteten og dimensjoneringen. Du bør også ta hensyn til miljøaspektet. Det er lover og regler som må følges. Alt dette har vi kontroll over.

 

EN INVESTERING FOR LIVET

Å velge et system fra FANN som er tilpasset din husholdning, er en beslutning som du vil ha glede av og nytte av i mange år. En beslutning som øker livskvaliteten og i tillegg bidrar til redusert miljøpåvirkning.

 

DITT AVLØP ER DITT ANSVAR

Hvis du eier et hus med et enkelt avløp, har du ansvar for hvordan avløpsanlegget fungerer. Hvis det ikke er godkjent av miljøkontoret i kommunen, må anlegget utbedres. FANN svarer på spørsmål du har om avløp og det som gjelder. Vi gir deg også gode råd og veiledning.

 

HVA SIER KOMMUNEN?

Kommunens oppgave er å beskytte miljøet i kommunen. Dette består blant annet i å sørge for at drikkevannet kan drikkes, og at man kan bade uten å bli syk. Vassdragene må heller ikke overbelastes av næringsstoffer som fosfor, som skaper overgjødsling med fiskedød som resultat. Det er et nasjonalt krav om å opprettholde en god bevaringsstatus på lokalt plan. Derfor vil kommunen stille krav om at utslippene dine renses før de belaster nærmiljøet ditt. Finn ut hvilke krav som gjelder i din kommune!.

VI HJELPER DEG

Kontakt oss! Vi bygger et anlegg som tar hensyn til nasjonale forskrifter og eventuelle kommunale krav. Anlegget som vi foreslår, og som bygges av en entreprenør som har fått opplæring av oss, oppfyller kravene. Vi garanterer dette i 10 år!