VÅRE FORSKJELLIGE SYSTEMER

Våre forskellige systemer

Det er ditt behov og husholdningens størrelse som er avgjørende for valget av system.FANN har en tilpasset løsning for hvert enkelt behov.

Grunntanken ved utviklingen av våre produkter er at avløpssystemet skal være robust og kreve minimalt med vedlikehold, uansett om det gjelder en fast bolig eller et fritidshus.
Få huseiere vil ha avløp som hobby!
IN-DRÄN er det siste innenfor avløpsrensing og gir bedre rensing på et mye mindre areal. Systemet er kostnadseffektivt og passer overalt – selv når det er lite plass og terrenget er vanskelig, f.eks. høyt grunnvann eller steingrunn

 

SLIK FUNGERER DET
Avløpsvannet renses i tre trinn
Avløpsvannet renses i tre trinn

1. Det mekaniske rensetrinnet – skiller flytende og synkende partikler. Slamavskilleren tømmes som regel én gang i året.

 

2. Det biologiske rensetrinnet – i filteret renses organisk materiale, nitrogen og en del fosfor.

 

3. Det kjemiske rensetrinnet – ved krav om rensing av alt fosfor. Fosfor bindes til fellingsmiddelet i slamavskilleren.

 

Tar hånd om alt avløpsvann.

 

Tar hånd om alt bad-, oppvask- og vaskevann.

 

EkoTreat-fosforfelling ved ekstra høye krav om fosforrensing.

 

I systemer med samletank samles WC-vannet i tanken.

 

Vanntoaletter med vakuumteknikk som er skånsom mot miljøet.

 

Konsept for store systemer som er basert på samme IN-DRÄN-teknologi.
Anlegg for f.eks. flerfamiliehus, borettslag, hyttebyer, campingplasser m.fl.