Vakuumtoaletten Roslagen är snålspolande och kretsloppsanpassad.

TOALETTSYSTEM ROSLAGEN

Vanntoaletter med vakuumteknikk som er skånsom mot miljøet.

Toalettsystem Roslagen

Toalettsystem Roslagen gjør det mulig å installere et komfortabelt vanntoalett også i følsomme miljøer. Et ekstremt vannbesparende toalett som dette, med i gjennomsnitt bare 0,5 liter per spyling, reduserer vannforbruktet til glede for deg som ikke har tilgang til ubegrenset med vann og vil spare på drikkevannet. Systemet passer like godt for faste boliger som fritidsboliger.
Toalettfraksjonen samles opp i en samletank, og gråvannet, dvs. bad-, oppvask- og vaskevannet, ledes til en infiltrasjon eller et sandfilter. Toalettsystemet krever ingen servicekostnader – bare tømming av tanken. Takket være at Roslagen-systemet er ekstremt vannbesparende, er det langt mellom tanktømmingene – for en familie kan man regne med tømming én gang i året, eller etter ca. 5000 spylinger.
 
Toalettsystem Roslagen er godt miljøvalg – et kretsløpstoalett.

FANN Avløpssystem – Toalettsystem Roslagen
  • Vakuumteknikk for privatpersoner
  • Funksjonssikker og lett å vedlikeholde
  • Ingen servicekostnader
  • Kretsløpstilpasset
  • Vannbesparende