SYSTEM FOR WC (WC- + GRÅVANNSAVLØP)

Tar hånd om alt avløpsvann.

IN-DRÄN PLUS 5, WC + GRÅVANN

Dette systemet er tilpasset for én husholdning og renser både bad-, oppvask- og vaskevann (gråvann) og avløpsvann fra WC.
IN-DRÄN Plus-systemet brukes der infiltrasjon er mulig, og der LTAR-verdien i grunnen er minst 15.
LTAR-verdi (Long Term Acceptance Rate) er et mål på gjennomtrengeligheten i grunnen.
Løsninger finnes for 1–15 personer (1–3 husholdninger).

 

VIL DU VITE MER? Slik fungerer en infiltrasjon

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT
  • Komplette systemer for 1–3 husholdninger (1–15 personer)
  • Infiltrasjon på lite areal – 8 kvm (ved én husholdning)
  • Ikke behov for ekstra grus – innebygd i modulene
FANN passivt minirenseanlegg -IN-DRÄN BIOBED 5CE, WC + GRÅVANN

Et SINTEF-godkjent och CE-merket komplett anlegg for alt avløpsvann fra én husholdning (opptil 5 personer). Anlegget renser till EUs badevannsdirektiv og inneholder slamavskiller, vårt kompakt, fabrikkbygde sandfilter IN-DRÄN Biobed 5 og fosforfellingsenhet. Fosforfellingsenheten monteres inne i huset og doserer flokkuleringsmiddel slik at fosforet fanges i slamavskilleren og ikke belaster naturen. Kan anlegges så å si overalt takket være den svært kompakte overflaten på sandfilteret. Finnes også i utførelse for to husholdninger (10 personer)

 

 

 

 

FANN minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce renar till badvattenkvalitet
  • CE-merket
  • SINTEF-godkjent (TG20439)
  • Kan anlegges overalt
  • Minste sandfilteret – bare 3 kvm
  • Svært gode renseresultater – også når det gjelder bakterier