SYSTEM UTEN WC (GRÅVANNSAVLØP)

Tar hånd om alt bad-, oppvask- og vaskevann.

IN-DRÄN PLUS 5, GRÅVANN

Dette IN-DRÄN Plus-systemet er tilpasset for én husholdning (opptil 5 personer) og tar hånd om rensingen bad-, oppvask- og vaskevann fra husholdningen. Løsninger finnes for 1–15 personer (1–3 husholdninger). IN-DRÄN Plus-systemene brukes der infiltrasjon er mulig, og der LTAR-verdien i grunnen er minst 15. LTAR-verdi (Long Term Acceptance Rate) er et mål på gjennomtrengeligheten i grunnen.

 

 

Avløpssystem uten WC, IN-DRÄN Plus 5, GRÅVANN. Slamavskiller SA900 etterfulgt av IN-DRÄN Plus-infiltrasjon.
FANN passive minirenseanlegg for gråvann

Et komplett anlegg for bad-, oppvask- og vaskevannet (gråvannet) fra én husholdning (opptil 5 personer). Anlegget inneholder både slamavskiller og vårt kompakte, fabrikkbygde sandfilter IN-DRÄN Biobed 5.  Kan anlegges så å si overalt takket være den svært kompakte overflaten på sandfilteret. Finnes også i utførelse for to og tre husholdninger (opptil 10 eller 15 personer).

 

 

 

FANN passive minirenseanlegg for avløpsvann uten WC , IN-DRÄN Biobed 5, gråvann.