Med EkoTreat fosforfällning i slamavskiljare före bädden eller en fosforfälla efter markbädden, erhålls hög skyddsnivå i avloppsanläggningen.

SYSTEMER FOR FOSFORRENSING

EkoTreat-fosforfelling ved ekstra høye krav om fosforrensing.

IN-DRÄN PLUS infiltrasjon 5, WC + GRÅVANN, fosforfelling

Dette systemet brukes når det er krav om høyt beskyttelsesnivå (ekstra fosforrensing) og er tilpasset for én husholdning (opptil 5 personer). Anlegget renser både bad-, oppvask- og vaskevann (gråvann) og avløpsvann fra WC. Den ekstra fosforrensingen oppnås ved hjelp av fosforfellingsenheten EkoTreat, som monteres inne i huset. Enheten doserer flokkuleringsmiddel, slik at fosforet fanges i slamavskilleren og ikke belaster naturen. En serviceavtale letter driften av avløpsanlegget og sikrer at miljøkravene oppfylles.
IN-DRÄN Plus-systemene brukes der infiltrasjon er mulig, og der LTAR-verdien i grunnen er minst 15.
LTAR-verdi (Long Term Acceptance Rate) er et mål på gjennomtrengeligheten i grunnen. 
 

 

FANN infiltrasjon med fosforfelling- IN-DRÄN Plus infiltrasjon 5, svartvann + gråvann.EkoTreat fosforfellingsenhet innendørs. Fosforfelling skjer i slamavskilleren, før infiltrasjonsfilteret.
  • Komplett systeme for 1 husholdning (1–5 personer)
  • Infiltrasjon på lite areal – 8 kvm (ved én husholdning)
  • Ikke behov for ekstra grus – innebygd i modulene

 

FANN passive minirenseanlegg IN-DRÄN Biobed 5 ce, WC+gråvann

Et komplett, SINTEF-godkjent og CE-merket anlegg beregnet for alt avløpsvann fra én husholdning (opptil 5 personer) og som oppfyller de strengeste rensekravene. Avløpsvannet fra dette anlegget oppfyller EUs normer for badevannskvalitet. Et godt valg hvis boligen din grenser til følsom natur. Anlegget inneholder både slamavskiller og vår kompakte, fabrikkbygde sandfilter IN-DRÄN Biobed 5 samt fosforfellingsenheten EkoTreat. Fosforfellingsenheten monteres inne i huset og doserer flokkuleringsmiddel slik at fosforet fanges i slamavskilleren og ikke belaster naturen.  En serviceavtale letter driften av avløpsanlegget og sikrer at miljøkravene oppfylles.
Systemet kan anlegges så å si overalt takket være den svært kompakte overflaten på sandfilteret.
Finnes også i utførelse for to husholdninger (10 personer)

 

 

FANN passiv minirenseanlegg IN-DRÄN Biobed 5ce, WC + gråvann. EkoTreat fosforfellingsenhet innendørs. Fosforfelling skjer i slamavskilleren, før sandfilteret.
  • CE-merket

  • SINTEF-godkjent (TG 20439)
  • For alle grunnforhold
  • Konsumenttilpasset drift

  • Minste sandfilteret – bare 3 kvm
  • Renser til EUs badevannsdirektiv