IN-DRÄN MAX - STORE SYSTEMER

Konsept for store systemer som er basert på samme IN-DRÄN-teknologi.
Anlegg for f.eks. flerfamiliehus, borettslag, hyttebyer, campingplasser m.fl.

IN-DRÄN MAX – Store systemer

IN-DRÄN MAX er løsningen for større anlegg, for eksempel hoteller, konferanseanlegg, skjærgårdskroer og borettslag. Også andre, større eiendommer der mengden avløpsvann er svært stor. Fordelen med IN-DRÄN Max er at man ikke er låst til en teknisk layout, men at systemet gjør det mulig å finne kombinasjonen av laveste investerings- og driftskostnad ut fra lokale forutsetninger og spesifikke behov.  Passive systemer tåler store variasjoner i belastning over tid med opprettholdt funksjon, og er derfor en ideell løsning i f.eks. fritidsområder der belastningen kan variere stort i løpet av året. Hvert IN-DRÄN Max-system er unikt. Kontakt FANN for besøk på stedet og prosjektering.

 

IN-DRÄN Max-infiltrasjoner eller -sandfiltre finnes fra 6 husholdninger og oppover
  • Skalerbarhet
  • Fleksibilitet
  • Basert på 25 års erfaring