Med våra produkter för enskilt avlopp - våra slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk Biobädd 5ce, IN-DRÄN infiltrationer och markbäddar - värnar vi vår vattenmiljö

Om Fann

"Vår misjon er å medvirke til bedre helse og vannmiljø gjennom å levere løsninger for behandling av vann"
OVER 25 ÅR OG 50 000 AVLØPSANLEGG

FANN Miljøteknikk AS er et miljøteknologiselskap, og vår oppgave er å tilby avløpssystemer

som oppfyller alle krav når det gjelder funksjon og miljøtilpasning. FANN arbeider aktivt med kvalitet og miljø og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Takket være intensiv forskning og produktutvikling er vi i dag markedsledende. 

 

Hvis du eier en bolig med et enkelt avløp, må du vite hvilker kommunale regler og miljøforskrifter som gjelder. Med IN-DRÄN får du som huseier et funksjonelt avløpssystem som er tilpasset til nettopp dine behov.  

Slik har over 50 000 huseiere allerede tenkt.

 

Virksomheten ble startet i Sverige i 1990 med salg av infiltrasjonssystemer under varemerket
IN-DRÄN. Fire år senere startet foretaket produksjon av produkter i rotasjonsstøpt polyeten.
I dag er FANN ledende på det nordiske markedet, og selskapet inngår i FANN-gruppen med
datterselskaper i Sverige, Finland, Norge og Polen. I juni 2014  gikk FANN og Litorinas
portføljeselskap Svensk Kommunalteknik AB (SKT) sammen og dannet den markedsledende
gruppen i Norden innenfor skreddersydde og miljøriktige avløpsløsninger –
Northern Environmental and Water Solutions (NEWS). 

 

Mer om NEWS                  Mer om SKT                  Mer om Litorina